سنگ تراورتن سیلور

عوامل موثر بر افزایش قیمت سنگ تراورتن

  • مهمترین عامل موقعیت معدن سنگ است. نقاط سردخیز مانند تبریز و تکاب از کیفیت و ارزش بیشتری برخوردار هستند.
  • پاک بودن سنگ و دارا بودن رگه های ناخالص (شال) کمتر
  • کیفیت فرآوری سنگ
  • ضخامت بیشترسنگ و عدم وجود ترک در سنگ
  • به طور کلی سنگ سفید با ارزش ترین نوع تراورتن است

جهت اطلاع از انواع سایز و قیمت بروز سنگ تراورتن سیلور با ما تماس بگیرید.