سنگ مرمریت اداوی

عوامل موثر بر قیمت سنگ مرمریت

  • مهمترین علت افزایش قیمت سنگ، پاک بودن سنگ است یعنی رگه های ناخالص و تیرگی های کمتری دارد.
  • دلیل بعدی که سنگ را با ارزش تر می کند کیفیت فرآوری آن سنگ می باشد.
  • با توجه به تفاوت ضخامت سنگ ها، هرچه سنگ ضخامت بیشتری داشته باشد ارزش قیمتی آن بیشتر است.
  • دلیل بعدی نداشتن هیچگونه ترک داخل سنگ است زیرا ترک باعث میشود سلامت سنگ در خطر باشد و در هنگام اجرا و یا در زمان بعد از اجرا به سرعت آسیب ببیند

جهت اطلاع از انواع سایز و قیمت بروز سنگ مرمریت اداوی با ما تماس بگیرید.