گرانیت سبز بیرجند

عوامل موثر بر افزایش قیمت سنگ گرانیت

سنگ گرانیت در ایران به تنوع مرمریت و یا تراورتن نیست ولی نسبت به معدن و طرح ارزش گذاری می شود. به طور کلی عوامل زیر بر قیمت سنگ گرانیت موثرند.

  • پاک بودن سنگ و دارا بودن رگه های ناخالص (غده) کمتر
  • کیفیت فرآوری سنگ
  • ضخامت بیشتر سنگ
  • عدم وجود ترک در سنگ

جهت اطلاع از انواع سایز و قیمت بروز سنگ گرانیت سبز بیرجند با ما تماس بگیرید.